top of page
Abfen Sinus Rinse'in Rinosinüzitteki Rolü:

 

 • Silier fonksiyonu düzeltir.

 • Ödemi azaltır.

 • Drenaj sağlar.

 • Dekonjestanların ve nazal kortikosteroitlerin penetrasyonunu artırır.

 • Antibiyotik kullanım süresini kısaltır.

 • Bakterileri uzaklaştırır.

 • Hasta uyumunu yükseltir.

 • Tedavi maliyetini düşürür.

 
Abfen Sinus Rinse'in Alerjik Rinitteki Rolü:

 

 • Nazal irrigasyon esas tedavide kullanılan antihistaminikler ve nazal kortikosteroitlerin yanında yardımcı tedavi olarak kullanılır.

 • Burun içindeki mukus ve irritanları uzaklaştırarak hava akımının artmasına yardımcı olur.

 • Enflematuar bir mediatör olan lökotriyen C4'ü 2, 4, 6. saatlerde azaltır.

 • Mediatör oluşmasında uzun süreli etkili olup alerjik rinit tedavisinde faydalı bir yöntemdir.

 
Abfen Sinus Rinse'in Paranazal Sinüs Cerrahisindeki Rolü:

 

 • Kurutların nazal kaviteden güvenle uzaklaştırılmasını sağlar.

 • Silier fonksiyonu düzeltir, ödemi azaltır.

 • Etkin yıkama özelliği ile patojenleri ve alerjenleri güvenle uzaklaştırır.

 • Sağlıklı drenaj sağlayarak burun akıntılarının birikmesini ve sekonder enfeksiyonların gelişmesini önler.

 • Beraberinde kullanılan medikal tedavilerin penetrasyonunu ve etkinliğini artırır, direnç gelişimini engeller.

Endikasyonlar ve Etki Mekanizması

bottom of page